Hướng dẫn ngăn chặn máy Mac tự động cập nhật

March 20, 2024
Admin
Admin
Admin
Admin
2 mins read
Hướng dẫn ngăn chặn máy Mac tự động cập nhật

Cho ai đang xài các bản macOS trước Sonoma như Monterey hay Ventura. Các bước tiến hành đơn giản như sau:

B1: Mở ứng dụng Terminal. Bạn có thể tìm thấy nó trong thư mục Ứng dụng/Tiện ích. Điều này sẽ mở một cửa sổ Terminal với một dấu nhắc lệnh.

B2: Nhập lệnh sau:

defaults write com.apple.SoftwareUpdate MajorOSUserNotificationDate -date "2025-02-07 23:22:47 +0000"

B3: Nhấn Enter.

Keep reading

More posts from our blog

Series thế giới share kiến thức của Maclife - Phần 2
By Admin March 12, 2024
Tuốt tuồn tuột về M2 trên nền tảng máy tính cá nhân mà bạn bắt buộc phải biết khi là Member MaclifeRa mắt năm...
Read more
Series Thế giới share kiến thức của Maclife - Phần 1
By Admin March 12, 2024
Tuốt tuồn tuột về M1 trên nền tảng máy tính cá nhân mà bạn bắt buộc phải biết khi là Member MaclifeRa mắt năm...
Read more
Thêm Những in4 nhanh nhất về MFI với cục sạc, dây sạc
By Admin February 24, 2024
Đầu tiên MFi nó là cái gì :Viết tắt là Made For iPhone/iPad/iPod, nó là một "chứng chỉ mềm" để chỉ ra rằng cáp sạc...
Read more